Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

kotvení minerální vlny, vaty, spiral anksys wool

 

 

 

 

Kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys® Wool, typ kotvy SA-W/SM70

 

První technologie certfikované pro tahové a smykové kotvení izolací na bázi minerální vlny (MW). Injektovaný postup kotvení s využitím kotvy Spiral Anksys® Wool, typ SA-W/SM70 kotvení nových a sanaci stávajících zateplovacích systémů ETICS na bázi minerální vlny (MW), včetně možnosti zdvojení izolačních souvrství.

Proč kotvit systémy Spiral Anksys® Wool

  • Jednoduchá a univerzální aplikace
  • Jeden princip pro všechny typy podkladů
  • Dodatečné kotvení a zdvojování ETICS
  • Bezpečnost a vysoká životnost izolací
  • Kotvení bez vzniku tepelných mostů
  • Kotvení bez závislosti na rovinnosti
  • Schopnost přenášet smyková zatížení