Spiral Anksys® - progresivní systém kotvení s širokým rozsahem využití

 

 

Kotvení kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Bezpečné a účinné kotvení izolačních materiálů EPS, XPS, PURA.

Kotvení do všech typů konstrukcí dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32

 

Opravy a sanace zateplovacích systémů - Sanasys® ETICS

Možnost zabezpečit problematické izolace.

Účinná sanace bez destruktivní metody přímo z povrchu fasády.

 

Zdvojování zateplovacích systémů - Sanasys® Duplex

Kotvení více-vrstvých izolací se schopnostní přenést vertikální i horizontální zatížení.

Certfikovaný postup sanace a zdvojení zateplovacích systémů.

 

Kotvení vnitřních izolací a systémů stěnového vytápění

Účinné kotvení vnitřních izolací bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón.

 

Kotvení izolací pro nízkoenergetické a pasivní konstrukce

Bezpečné ukotvení více-objemových izolací se schopností odolávat kombinovanému namáhání.

 

Fasády s vysokým smykovým zatížením

Kotvení nosných izolačních vrstev pro další aplikace obkladů.

 

Kotvení rámových konstrukcí provětrávaných fasád

Fixace dřevěných roštů a konstrukcí pro instalaci izolačních desek.