Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® - kotvení dřevěných rámových konstrukcí a provětrávaných fasád

 

Účinnost kotvícího systému Spiral Anksys® nabízí široký rozsah aplikací nejen při kotvení izolačních materiálů v rámci montáží zateplovacích systémů.

 

Díky vysokým parametrům a schopnosti přenášet kombinovaná zatížení jsou technologie Spiral Anksys® využívány například při kotvení dřevěných rámových konstrukcí provětrávaných fasád.


V jediné technologické operaci dohází k ukotvení konstrukcí a jejich pevné fixaci v požadované poloze. Celý kotevní spoj je konstrukčně samonosný a navíc je schopen účinně dilatovat. Injektovaný způsob montáže není nijak vázaný na stav podkladu, jeho soudržnost či rovinnost.

 

Kotvicí systém Spiral Anksys® tak může být použit nejen při výstavbě nových domů, ale také při rekonstrukcích a sanacích původních objektů.

 

V těchto specifických případech lze navrhnout postupy s využitím kotvy SA-W s lemem bez aplikace závrtného modulu SM70.