Spiral Anksys® - kotvení izolací při výstavbě pasivních a nízkoenergetických domů

 

Moderní trendy ekologické výstavby nízkoenergetických domů zvyšují nároky na tepelnou ochranu budov. Výsledkem je montáž silnějších izolací a samozřejmě nutnost takové izolace účinně a bezpečně kotvit.

 

Moderní kotvicí systémy musí být schopny nejen chránit plášť budov před povětrnostními vlivy, ale i před váhou vlastního zateplovacího systému. A právě komplexnost systémů Spiral Anksys®, kdy je kombinován lepicí a kotvicí účinek v jediné technologické operaci, je ideálním řešením.

 

Princip montáže Spiral Anksys® umožňuje bezpečně uchytit izolace síly nad 300 mm a zároveň eliminuje vznik bodového prostupu tepla. Nevytváří tak žádné tepelné mosty, které by jakkoliv snižovaly tepelně-izolační parametry pláště.

 

Základní specifikace

Typ kotvy: Spiral Anksys® SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys® Foam SAF1 / Spiral Anksys® Foam SAF3
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,40 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem: 0,28 kN na kotevní místo při posunu 1,28 mm
Bezpečnostní koeficient: 2 dle ETA 13/0527
Instalace: Min. 10 mm pod úroveň izolantu s využitím aplikačního přípravku SAT
Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0 - 0,002 mW/K (protokol č. 40-12-0322)
Orientační spotřeba kotev SA15+: dle staického posouzení / min. 6 ks/m2 izolace

 

Certifikace způsobilosti - odborná montáž

Provádění systémů Spiral Anksys® je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.