Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® - kotvení kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Kotvicí systém Spiral Anksys® je určen pro upevnění tepelně izolačních desek v rámci vnějších a vnitřních tepelně izolačních systémů. Technologie Spiral Anksys® jsou řádně certifikovány podle platných evropských norem pro použití v kontaktních typech zateplovacích systémů ETICS dle ETAG 004 a ETAG 014. Kotvicí systém Spiral Anksys® nahrazuje běžně používané mechanické kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem.

 

Technologie Spiral Anksys® mohou být použity v plně lepených nebo částečně lepených systémech s dodatečným kotvením a plochou lepidla min. 40%, nebo v plně kotvených systémech s doplňkovým lepením a plochou lepidla min. 20%.

 

 

Efektivita Spiral Anksys® spočívá v jediném principu kotvení pro všechny druhy izolací, skladeb i podkladů. Díky kombinaci lepicího a kotvícího účinku je garantována 100% přídržnost každé kotvy bez ohledu na soudržnosti podkladu. Zároveň je umožněna dilatace kotevního spoje, která chrání zateplovací systémy proti vibracím a účinkům sání větru.

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys® Foam SAF1
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,40 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem: 0,28 kN na kotevní místo při posunu 1,28 mm
Bezpečnostní koeficient: 2 dle ETA 13/0527
Instalace: Min. 10 mm pod úroveň izolantu s využitím aplikačního přípravku SAT
Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0 - 0,002 mW/K (protokol č. 40-12-0322)
Orientační spotřeba kotev SA15+: dle staického posouzení / min. 6 ks/m2 izolace