Spiral Anksys® - kotvení vnitřních izolací a systémů stěnového a stropního vytápění

 

Kotvení systémových desek stěnového a stropního vytápění, případně desek tepelné izolace v rámci vnitřních zateplovacích systémů, je další z mnoha oblastí, kde lze efektivně využít technologie Spiral Anksys®.

 

Konkrétním příkladem může být vytápění Heatsys® Wall od společnosti ECORAW®. Jedná se o systém nízkoteplotního plošného vytápění, při kterém se odběr tepla do místnosti uskutečňuje přes vytápěné plochy stěn.

 

Při montáži těchto systémů se provádí kotvení jednotlivých systémových desek Heatsys® boards výhradně technologií Spiral Anksys® a to bez použití jakýchkoliv podkladových konstrukcí.

 

V jediné operaci dochází k pevné fixaci, dilataci i distanci kotveného materiálu. Po vytvrzení kotevního místa (cca 2 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) lze instalovat teplovodní potrubí, včetně provedení finálních povrchových úprav.

 

Více informací na www.heatsys.eu