Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® - kotvení na stavební systémy VELOX - štěpkocementové desky

 

 

Systémy Spiral Anksys® lze úspěšně využívat při kotvení různorodých skladeb a sendvičových konstrukcí.


Injektovaná montáž s využitím hmot SAF není závislá na pevnosti konstrukce a nevyžaduje tedy efektivní hloubku kotvení, jako je tomu v případě mechanických rozpěrných kotev.


Tato skutečnost umožňuje bezpečně a efektivně uchytit zateplovací systémy na konstrukce typu VELOX a to bez nutnosti kotvit do nosné betonové části.

 

Nakotvení se provádí přímo přes štěpko-cementovou desku VELOX do izolační výplně. Zvyšováním hloubky kotvení lze dosáhnou požadované charakteristické únosnosti.

 

 

 

Více informací o systémech VELOX na www.velox.cz

kotvení velox

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys® Foam SAF1 / Spiral Anksys® Foam SAF3
Charakteristická únosnost spoje: 0,40 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem: 0,28 kN na kotevní místo při posunu 1,28 mm
Bezpečnostní koeficient: 2 dle ETA 13/0527
Instalace: Min. 10 mm pod úroveň izolantu s využitím aplikačního přípravku SAT
Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0 - 0,002 mW/K (protokol č. 40-12-0322)
Orientační spotřeba kotev SA15+: dle staického posouzení / min. 6 ks/m2 izolace