Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Sanasys® ETICS - Opravy, sanace a dodatečné kotvení zateplovacích systémů

 

V souvislosti s rekonstrukcemi obvodových plášťů budov se v posledních letech staly součástí staveb vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. Ročně se kontaktními systémy izoluje cca 6 mil. m2 v ČR a 2,5 mil. m2 na Slovensku. Spolu s rozšířením těchto systémů se projevila řada závad na fasádách zateplených domů jako jsou např. praskliny, polštářové efekty, uvolnění izolačních souvrství a v nejhorším případě destrukce celého systému.

 

Společnost ECORAW® nabízí první certifikovaná systémová řešení sanace a opravy vad tepelně-izolačních systémů na základě výsledků vlastního měření a diagnostiky konkrétních staveb. Tento program zjišťovaní poruch zateplovacích systémů a jejich následných oprav se nazývá Sanasys® ETICS a vznikl ve spolupráci s realizačními firmami, odbornými institucemi a technickými zkušebními ústavy.

 

 

Vlastní oprava a sanace zateplovacích systémů spočívá v dodatečném kotvení technologiemi Spiral Anksys® za účelem obnovení soudržnosti a přídržnosti. Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad s využitím technologií společnosti ECORAW® umožní zachování funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, bez rizika škod na majetku a zdraví. Dokotvením systému s porušenou soudržností jednotlivých vrstev lze prodloužit jeho funkci na minimálně původně stanovenou dobu 25 let.

Základní specifikace:

Typ kotvy: Spiral Anksys® SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys® Foam SAF1 / Spiral Anksys® Foam SAF3
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,40 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem: 0,28 kN na kotevní místo při posunu 1,28 mm
Bezpečnostní koeficient: 2 dle ETA 13/0527
Instalace: Min. 10 mm pod úroveň izolantu s využitím aplikačního přípravku SAT
Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0 - 0,002 mW/K (protokol č. 40-12-0322)
Orientační spotřeba kotev SA15+: dle staického posouzení / min. 6 ks/m2 izolace

 

Certifikace způsobilosti - odborná montáž

Provádění systémů Sanasys® ETICS je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.