Spiral Anksys® - zdvojování a kotvení vícevrstvých zateplovacích systémů

 

Sanasys® Duplex je technologický postup vyvinutý za účelem zdvojování zateplovacích systémů. Tento systém se provádí v případě revitalizace kontaktních zateplovacích systémů ETICS, kdy původní tloušťka izolantu již nesplňuje stávající tepelně-technické požadavky.

 

Dalším důvodem k použití systému Sanasys® Duplex může být nutnost sanovat poškozený zateplovací systém, který zároveň nesplňuje tepelně-izolační požadavky. Vlastník nemovitosti může provést opravu zateplovacího systému nebo zároveň s opravou dodatečně zvýšit tloušťku izolantu nakotvením nové izolační vrstvy.

 

Výsledná kvalitně provedená sanace s využitím technologií Spiral Anksys® je výhodná po všech stránkách. Je velmi rychlá, nevyžaduje nadstandardní dovednosti či nástrojové vybavení stavební firmy a není nutná demontáž původního zateplovacího systému, tedy ani jeho složitá likvidace, která se může stát vysokou ekonomickou i ekologickou zátěží.

 

 

 

Sanasys DUPLEX

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys® Foam SAF1 / Spiral Anksys® Foam SAF3
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,40 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem: 0,06 kN na kotevní místo při posunu 0,44 mm
Bezpečnostní koeficient: 2 dle ETA 13/0527
Instalace: Min. 10 mm pod úroveň izolantu s využitím aplikačního přípravku SAT
Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0 - 0,002 mW/K (protokol č. 40-12-0322)
Orientační spotřeba kotev SA15+: dle staického posouzení / min. 6 ks/m2 izolace