Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Základní informace pro školení způsobilosti

 

Používání kotvicí techniky Spiral Anksys® Wool je podmíněno znalostí této specifické technologie a musí být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti. školení způsobilosti k provádění a distribuci technologií Spiral Anksys® Wool provádí společnost ECORAW® , případně sistemoví partneři.

 

Školení jsou prováděna ve společnosti ECORAW®, případně u systémových partnerů. Na základě dohody je možno provést praktické zaškolení přímo na konkrétních realizacích za účasti aplikačního technika. Ceny školení jsou dány ceníkem školení ECORAW®.

 

Školení pro aplikační partnery

Tento typ školení je určen pro firmy a jednotlivce, kteří mají zájem realizovat technologie ECORAW®.Proškolené osobě je vydán průkaz odborné způsobilosti umožňující realizovat vybrané technologie a to na dobu tří let. Firma, jejíž pracovníci byli řádně proškoleni na konkrétní technologie získává certifikát způsobilosti, čímž je oprávněna provádět aplikaci a montáž.

 

Školení pro obchodní partnery

Jedná se o školení určena pro obchodní partnery, kteří chtějí distribuovat technologie a komponenty společnosti ECORAW®. Firma, jejíž pracovníci byli řádně proškoleni na konkrétní technologie získává certifikát způsobilosti, čímž je oprávněna provádět odbornou prezentaci a distribuci systémů ECORAW®.