FAQ - často kladené otázky a odpovědi


Proč kotvit technologiemi Spiral Anksys?

Tato progresivní technika se vyznačuje 100% kotvicím účinkem. Důvodem je kombinace lepicího a kotvicího účinku v jednom, čímž lze kotvit izolant na jakýkoliv podklad bez ohledu na jeho soudržnost, rovinnost či vlhkost. Injektáží kotevního místa dojde k pevné fixaci izolantu, je eliminováno riziko vzniku polštářových efektů. Zvyšuje se odolnost proti vibracím, životnost a bezpečnost celého izolačního souvrství.

 

Kotvicí systém Spiral Anksys® plní v souvrství funkci fixační, distanční a dilatační. Oproti běžnému mechanickému kotvení není technologie Spiral Anksys® pouze dodatečným kotvením, ale přebírá plně přídržnost celého izolačního souvrství bez ohledu na stav lepicí vrstvy. Zateplovací systém je bezpečně zajištěn proti sání větru, proti vibracím, kombinovanému namáhání se zvýšenou únosností na střih.

 

Mohu použít při kotvení libovolnou pěnu?

Ne. Při aplikaci kotev Spiral Anksys® musí být použity výhradně expanzní výplňové hmoty SAF dodávané společností ECORAW®. Tyto materiály jsou dlouhodobě vyvíjeny, testovány a certifikovány výhradně pro tento účel použití. Expanzní výplňové hmoty SAF jsou nedílnou součástí dodávky kotev a záměna za jiné adhezivum je nepřípustná! Použité materiály musí mít platnou evropskou certfikaci dle směrnice CUAP 06.01/32 Speciální kotvení zateplovacích systémů ETICS.

 

Při jakých teplotách mohu kotvit?

Injektáž kotev Spiral Anksys® lze provádět v teplotách od -5°C do + 30°C při použití hmoty SAF1 a v teplotách od +5°C do + 30°C při použití hmoty SAF3. Při aplikaci je potřeba postupovat dle technického listu konkrétní výplňové hmoty SAF. Zdůrazňujeme, že teplota vzduchu má vliv na vydatnost a může tedy měnit množství kotev injektovaných z jedné kartuše (viz. Spotřeba při kotvení - technický list). Zdůrazňujeme, že je nutno zabezpečit nejen správnou aplikační teplotu, ale také pracovní teplotu obsahu lahve SAF. Minimální pracovní teplota obsahu láhve je +10 °C.

 

Jak správně aplikovat hmoty Spiral Anksys® Foam?

Je nezbytně nutné, aby při aplikaci došlo k expanzi hmoty SAF v celé délce kotevního otvoru. Proto je potřeba zabezpečit, aby použitá hadička odpovídala minimálně délce kotvy. Kotvicí hmoty SAF jsou vždy dodávány s tvrzenými PE hadičkami délky min. o 20 mm větší, než délka kotvy. Náhradní hadičky je možné také objednat samostatně u obchodních partnerů ECORAW®.

 

Jakým způsobem mohu vrtat kotevní otvor?

Při použití technologií Spiral Anksys® je možné vrtat do všech materiálů s použitím příklepu, přičemž se vždy využívá vrtáku průměru 14 mm. Oproti mechanickému kotvení s kovovými či plastovými trny není kotva Spiral Anksys® jakkoliv závislá na stavu kotevního otvoru. Expanzí kotvicí hmoty SAF dochází k pevné fixaci všech nesoudržných částí bez ohledu zda došlo ke zborcení (např. u skořepinových tvárnic či dutých cihel).

 

Je technologie Spiral Anksys® certifikována?

Ano. Certifikace technologií Spiral Anksys® je zabezpečena evrospkou certfikací dle směrnice CUAP 06.01/32 Speciální kotvení zateplovacích systémů ETICS. Kotvicí technika Spiral Anksys® je certifikována Evropským technickým schválením ETA 13/0527 pro zabezpečování tepelných izolací vůči horizontálnímu a vertikálnímu zatížení, včetně možnosti sanace a dodatečného kotvení nestabilních ETICS a jejich zdvojování.

 

Kolik kotev je potřeba na m2 zateplení?

Délka kotev Spiral Anksys®, jejich počet a rozmístění v ploše tepelně izolačních desek jsou určeny kotvicím plánem, případně projektovou dokumentací konkrétního systému. Pro kotvení kontaktních zateplovacích systémů ETICS je minimální počet kotev 6 ks/m2.

 

Kde mohu zakoupit kotvicí systém Spiral Anksys®?

Technologie Spiral Anksys® můžete objednat u obchodních partnerů společnosti ECORAW s.r.o., jejichž seznam najdete
na www.spiralanksys.com v sekci Obchodní partneři.