Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® - základní postup montáže

Kotvení technologiemi Spiral Anksys® se provádí nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla před provedením základní vrstvy. Délka kotev Spiral Anksys® , jejich počet a rozmístění v ploše tepelně izolačních desek, jsou určeny kotvicím plánem, případně projektovou dokumentací konkrétního systému.

 

1. Vrtání kotevního místa

Vrtání otvoru přes izolační souvrství se provádí vrtákem o průměru 14 mm. Minimální kotevní hloubka je 60 mm do nosné konstrukce (u dutých materiálů a sendvič. souvrství 80 mm). Specifikace parametrů kotevního místa je obsahem technologického předpisu konkrétního systému.

2.Vložení kotvy Spiral Anksys®

Pří vkládání kotvy se použije Aplikační přípravek ECORAW® s distančním prstencem, který zajišťuje uložení kotvy do patřičné hloubky. Minimální zapuštění kotvy pod úroveň izolantu je 10 mm.

3. Propěnění kotevního místa

Expanzní hmota Spiral Anksys® Foam (SAF) se aplikuje ode dna otvoru v nosné konstrukci, kde je pod tlakem směřována první - nejvyšší dávka. Postupným vytažením hadičky (odpovídající délky) musí dojít k injektáži celého kotevního místa, aby byla zajištěna dostatečná expanze.

 

Injektáž kotev Spiral Anksys® (SA) se provádí výhradně k tomu určenou expanzní výplňovou hmotou SAF dodávanou společností ECORAW®. Aplikační teplota je dána typem expanzní hmoty SAF. Při aplikaci je nutné dodržovat postupy a technologické předpisy udávané v technickém listu.

4. Finální úprava

Po vyzrátí výplňové hmoty (minimální doba 2 hodiny) v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) se provede ořez expanzního přetoku v rovině s plochou izolantu. Aplikaci dalších povrchových úprav je možné provádět po 24 hodinách, kdy dochází k plnému vytvrzení kotevního místa.