Spiral Anksys® Foam (SAF) - expanzní výplňové hmoty pro kotvicí systémy

Při aplikaci kotev Spiral Anksys® musí být použity výhradně expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Foam (SAF) dodávané společností ECORAW®. Tyto materiály jsou dlouhodobě vyvíjeny, testovány a certifikovány pro tento účel použití dle ETA 13/0527 na základě směrnice CUAP 06.01/32 Speciální kotvy pro zateplovací systémy ETICS. Při kotvení se používají kartuše s hnacím plynem bez CFC s trubičkovým aplikátorem, přičemž trubička musí odpovídat délce kotevního otvoru, aby byla zaručena injektáž kotevního místa v celé délce.

 

Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Foam (SAF) mají specifické vlastnosti, jako jsou aplikační teplota, objemová hmotnost, teplotní odolnost, dlouhodobá chemická odolnost, přídržnost k podkladům, pevnostní stabilita a tepelně izolační parametry. Dodávané materiály se vyznačují vynikající vaznou (upevňovací) a vyplňovací schopností, výbornou přilnavostí, vynikajícími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, objemovou stálostí. Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Foam (SAF) jsou nedílnou součástí každé dodávky kotev Spiral Anksys® a záměna za jiné adhezivum je nepřípustná!

 

Spiral Anksys Foam

Spiral Anksys® Foam SAF - expanzní hmoty pro kotvení stavebních izolací

 

  SAF 1 SAF 3
Evropské technické schválení: ETA 13/0527 ETA 13/0527
Použití: zateplovací systémy ETICS dodatečné kotvení, sanace, zdvojování
Typ konstrukcí: A/B/C/E/O dle ETA 13/0527 A/B/C/E/O dle ETA 13/0527
Třída reakce na oheň: F dle EN 13501 B dle EN 13501 / S1, D0
Aplikační teplota: -5°C až +30°C +5°C až +30°C
Pracovní teplota láhve: +10°C až +25°C +10°C až +25°C
Teplotní odolnost: -40°C až +90°C -50°C až +100°C
Charakteristická únosnost: 0,6 - 0,9 kN dle typu konstrukce 0,9 kN dle typu konstrukce
Smyková únosnost jedotlivě: 0,28 kN při posunu 1,44 mm 0,28 kN při posunu 1,44 mm
Smyková únosnost při zdvojení: 0,18 kN při posunu 0,44 mm 0,18 kN při posunu 0,44 mm
Protažení izolantem (R): 0,80 kN při posunu 2,4 mm 0,80 kN při posunu 2,1 mm
Tepelná vodivost: 0,033 W/m.K 0,035 W/m.K
Exspirace: 16 měsíců 16 měsíců
Aplikace: trubičkový aplikátor trubičkový aplikátor
Technický list: TL/SAF1/2013 TL/SAF3/2013
Bezpečnostní list: BL/SAF1/2013 BL/SAF3/2013
Prohlášení shody: PS/SAF1/2013 PS/SAF3/2013
Objem dózy / balení: 750 ml / 12 ks 750 ml / 12 ks
Vydatnost pøi kotvení: viz. technický list viz. technický list

 

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy. Specifikace týkající se použití, montáže a skladování jsou obsahem příslušného technického a bezpečnostního listu.