Spiral Anksys® - technické parametry kotvicího systému

 

Specifikace kotvicí techniky:

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® 15+
Expanzní výplňová hmota: Spiral Anksys® Foam SAF1 / Spiral Anksys® Foam SAF3
Účel použití: Kotvení ETICS, dodatečné kotvení a sanace ETICS vč. zdvojení
Typ zatížení: Certifikováno pro horizontální i vertikální zatížení dle ETA 13/0527
Charakteristická únosnost v konstrukci: 0,60 - 0,90 kN dle typu konstrukce a hmoty SAF
Charakteristická únosnost v izolantu: 0,40 - 0,60 kN dle účinnosti expanzního terče SSAF
Smykové zatížení jednotlivě: 0,28 kN při posunu 1,28 mm
Smykové zatížení při zdvojení: 0,18 kN při posunu 0,44 mm
Součinitel bezpečnosti montáže Ym: 2,0 pro kategorie podkladu A/B/C/E/O
Minimální tloušťka izolace hfix,min: 80 mm (bez SSAF - 0 cm2) / 50 mm (při SSAF - min. 50 cm2)
Maximální tloušťka izolace hfix,max: 300 mm (pro typ SA 15+)
Typ konstrukcí: A/B/C/E/O dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32

 

Aplikační specifikace:

 

Typ aplikátoru SAF: Trubičkový aplikátor s hnacím plynem bez CFC
Délka/průměr aplikační trubičky: 20 mm + délka kotvy La, průměr 7/5 mm
Aplikační teplota: dle typu SAF
Jmenovitý průměr vrtáku d0: 14,0 mm
Hloubka vrtaného otvoru h1: 70 mm (hef + 10 mm)
Efektivní účinná (kotevní) hloubka hef: min. 60 mm
Minimální zapuštění kotvy Zmin: 10 mm
Krajová vzdálenost/ Osová vzdálenost: 100 mm / 100 mm
Postup vrtání: s příklepem a pročištěním otvoru dvojitým zasunutím vrtáku za chodu
Osazení kotvy: aplikační přípravek SAT s distančním prstencem ECORAW®
Způsob aplikace hmoty: ode dna otvoru - první dávka pod tlakem do konstrukce
Vytvrzení: plné vytvrzení pro maximální zatížení po 24 hodinách
Ořez kotevního místa (vytvrzení): cca 2 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
Finální povrchové úpravy: po 24 hodinách
UV záření: kotevní místo musí být překryto nejpozději do 60 dnů