Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® - vysoce účinná kotvicí technika

 

Spiral Anksys® je progresivní systém kotvení izolačních materiálů, který svými technickými vlastnostmi a parametry patří k nejvýznamnějším produktům společnosti ECORAW®. Kotvicí systém Spiral Anksys® byl vyvinut jako samonosný konstrukční prvek, který je schopen za určitých okolností přenést zátěž izolačního souvrství při místní či plošné ztrátě soudržnosti zateplovacího systému se stavební konstrukcí, ke které může dojít z jakýchkoliv důvodů.

 

Systémy Spiral Anksys® jsou certfikovány dle evropské směrnice CUAP 06.01/32 Speciání kotvení zateplovacích systémů.

Princip kotvení a funkce Spiral Anksys®

 

Náročným zdokonalováním vlastností jsme dosáhli jednoduchého postupu, při němž dochází k injektáži kotvy Spiral Anksys® (SA) expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys® Foam (SAF). Tento postup mění přístup ke kotevnímu místu jako takovému, přičemž spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón.

 

Kotvicí systém Spiral Anksys® se vyznačuje jednoduchostí aplikace, efektivitou, dlouhou životností a především vysokou bezpečností všech kotvených typů zateplovacích systémů (bez ohledu na způsob lepení izolantu).

 

Vysoká efektivita kotvení technologiemi Spiral Anksys® eliminuje rizika spojená s nekvalitními podklady, s jejich nízkou soudržností, umožňuje kotvit do různorodých materiálů (duté cihly, skořepinové tvárnice, sendvičové konstrukce, pórobetony, pěnobetony, atd.).

 

Certifikace způsobilosti - odborná montáž

Používání kotvicí techniky Spiral Anksys® je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.

 

pct ECORAW

Patentová ochrana technologií ECORAW®

Všechny realizované technologie a postupy jsou duševním majetkem společnosti ECORAW® a opírají se o patenty a užitné vzory v rámci PCT (patent cooperation treaty) ve 135 zemích světa.