Spiral Anksys® Wool - kombinované kotvení deskových a konstrukčních materiálů

 

Účinnost kotvícího systému Spiral Anksys® Wool nabízí široký rozsah aplikací nejen při kotvení izolačních materiálů v rámci montáží zateplovacích systémů.

 

Díky vysokým parametrům a schopnosti přenášet kombinovaná zatížení jsou technologie Spiral Anksys® Wool využívány například při kotvení dřevěných rámových konstrukcí provětrávaných fasád, zabezpečení deskových materiálů a podobně.


V jediné technologické operaci dohází k ukotvení konstrukcí a jejich pevné fixaci v požadované poloze. Celý kotevní spoj je konstrukčně samonosný a navíc je schopen účinně dilatovat. Injektovaný způsob montáže není nijak vázaný na stav podkladu, jeho soudržnost či rovinnost.

 

Kotvicí systém Spiral Anksys® Wool tak může být použit nejen při výstavbě nových domů, ale také při rekonstrukcích a sanacích původních objektů.

 

V těchto specifických případech lze navrhnout postupy s využitím kotvy SA-W s lemem bez aplikace závrtného modulu SM70.

 

 

 

Sanasys DUPLEX

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® Wool
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys®Foam SAF3 s protipožární klasifikací B - S1,D0
Typ izolace: EPS/MW + minerální vlna s podélnou orientací vlákna (min. TR10)
Rozsah tl. izolace: od 100 do 230 mm
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,25 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem:

0,20 kN na kotevní místo při posunu 0,60 mm

Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0003 mW/K (protokol č. 40-16-0035)
Orientační spotřeba kotev SA-W/SM70: dle statického posouzení