Spiral Anksys® Wool

kotvení izolací při výstavbě pasivních a nízkoenergetických domů

 

Moderní trendy ekologické výstavby nízkoenergetických domů zvyšují nároky na tepelnou ochranu budov. Výsledkem je montáž silnějších izolací a samozřejmě nutnost takové izolace účinně a bezpečně kotvit.

 

Moderní kotvicí systémy musí být schopny nejen chránit plášť budov před povětrnostními vlivy, ale i před váhou vlastního zateplovacího systému. A právě komplexnost systémů Spiral Anksys® Wool, kdy je kombinován lepicí a kotvicí účinek v jediné technologické operaci, je ideálním řešením.

 

Princip montáže Spiral Anksys® Wool umožňuje bezpečně uchytit izolace síly do 300 mm a zároveň eliminuje vznik bodového prostupu tepla. Nevytváří tak žádné tepelné mosty, které by jakkoliv snižovaly tepelně-izolační parametry pláště.

 

Základní specifikace

Typ kotvy: Spiral Anksys® Wool
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys®Foam SAF3 s protipožární klasifikací B - S1,D0
Typ izolace: EPS/MW + minerální vlna s podélnou orientací vlákna (min. TR10)
Rozsah tl. izolace: od 100 do 300 mm
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,25 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem:

jednovrtvá izolace 0,25 kN na kotevní místo při posunu 1,60 mm

Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0003 mW/K (protokol č. 40-16-0035)
Orientační spotřeba kotev SA-W/SM70: min. 6 ks/m2 dle ČSN 73 2902, nebo dle statického posouzení

 

Certifikace způsobilosti - odborná montáž

Provádění systémů Spiral Anksys® Wool je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.