Spiral Anksys® Wool - kotvení fasád s vysokým zatížením

 

 

Častým požadavkem architektů, projektantů či investorů je opatření izolační vrstvy specifickými druhy obkladových materiálů, které mohu zvýšit zatížení pláště až o desítky kilogramů na m2.

 

Takováto aplikace vyžaduje vysoce účinné kotvení se schopností přenášet smyková zatížení a chránit tak izolaci nejen před povětrnostními podmínkami ale především váhou celého zateplovacího systému.


Armovaný kotevní spoj založený na kombinaci konstrukce kotvy Spiral Anksys® Wool (SA-W/SM70) a speciální výplňové hmoty Spiral Anksys® Wool Foam (SAF3) je jedinečným  řešením. Kotvicí systém je certifikován pro smyková zatížení v izolačním materiálu, což umožňuje využívat systémy pro kotvení izolačních vrstev, které slouží jako nosič finálních obkladů.


Pevná fixace a dilatace každého kotevního místa umožňuje opatřit izolační desky kamennými nebo cihelnými obklady, speciálními omítkami či dřevěnými fasádami.

Klinker Spiral Anksys
Typ kotvy: Spiral Anksys® Wool
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys®Foam SAF3 s protipožární klasifikací B - S1,D0
Typ izolace: EPS/MW + minerální vlna s podélnou orientací vlákna (min. TR10)
Rozsah tl. izolace: od 100 do 300 mm
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,25 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem:

jednovrtvá izolace 0,25 kN na kotevní místo při posunu 1,60 mm

Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0003 mW/K (protokol č. 40-16-0035)
Orientační spotřeba kotev SA-W/SM70: min. 6 ks/m2 dle ČSN 73 2902, nebo dle statického posouzení