Spiral Anksys® Wool - kotvení kontaktních zateplovacích systémů ETICS na bázi MW

Kotvicí systém Spiral Anksys® Wool je určen pro upevnění tepelně izolačních desek v rámci vnějších a vnitřních tepelně izolačních systémů. Technologie Spiral Anksys® Wool jsou řádně certifikovány podle platných evropských norem pro použití v kontaktních typech zateplovacích systémů ETICS dle ETAG 004 a ETAG 014. Kotvicí systém Spiral Anksys® Wool nahrazuje běžně používané mechanické kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem.

 

Technologie Spiral Anksys® Wool mohou být použity v plně lepených nebo částečně lepených systémech s dodatečným kotvením a plochou lepidla min. 40%, nebo v plně kotvených systémech s doplňkovým lepením a plochou lepidla min. 30%.

 

 

Efektivita Spiral Anksys® Wool spočívá v jediném principu kotvení pro všechny druhy izolací, skladeb i podkladů. Díky kombinaci lepicího a kotvícího účinku je garantována 100% přídržnost každé kotvy bez ohledu na soudržnosti podkladu. Zároveň je umožněna dilatace kotevního spoje, která chrání zateplovací systémy proti vibracím a účinkům sání větru.

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® Wool
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys®Foam SAF3 s protipožární klasifikací B - S1,D0
Typ izolace: minerální vlna(MW) s podélnou orientací vlákna (min. TR10)
Rozsah tl. izolace: od 100 do 300 mm
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,25 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem:

jednovrstvé izolace 0,20 kN na kotevní místo při posunu 1,26 mm

Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0003 mW/K (protokol č. 40-16-0035)
Orientační spotřeba kotev SA-W/SM70: min. 6 ks/m2 dle ČSN 73 2902, nebo dle statického posouzení