Spiral Anksys® Wool - kotvení v nesoudržných a problematických podkladech

 

Při opravách, sanacích a rekonstrukcích starých objektů, historických budov, panelových domů, apod. se mohou často objevovat vysoce rizikové podklady. Tyto konstrukce mohou vykazovat množství trhlin, spár či celkovou nesoudržnost.

 

Použití běžných typů rozpěrného mechanického kotvení v takto nesoudržných podkladech je pak problematické.

 

Výskyt takových to podkladů není ničím výjimečným, což potvrzují výsledky průzkumů  - například národních zkušebních ústavů.

 

Více článek TSUS Bratislava

 

Kotvení ETICS na bázi pórobetonu

 

 

Injektované kotvení Spiral Anksys® Wool při aplikaci hmoty do kotevního místa spojuje všechny volné částí a zároveň se tlakově rozpíná díky expanzi do všech volných prostor, dutin, prasklin či pórovitých struktur stavebních materiálů. Tato skutečnost pak vede k maximální efektivitě kotevní i v podkladech, kde běžné mechanické typy kotvení mohou selhat.