Spiral Anksys® Wool - zdvojování a kotvení vícevrstvých zateplovacích systémů

 

Injektované kotvy Spiral Anksys® Wool byly mimo jiné vyvinuty za účelem zdvojování zateplovacích systémů. Ukotvení se provádí v případě revitalizace kontaktních zateplovacích systémů ETICS, kdy původní tloušťka izolantu již nesplňuje stávající tepelně-technické požadavky.

 

Certifikovány jsou postupy pro izolace na bázi EPS+MW a MW+ MW v celkové tloušťce izolačního souvrství 230 mm.

 

Dalším důvodem k použití systému Spiral Anksys® Wool může být nutnost sanovat poškozený zateplovací systém, který zároveň nesplňuje tepelně-izolační požadavky. Vlastník nemovitosti může provést opravu zateplovacího systému nebo zároveň s opravou dodatečně zvýšit tloušťku izolantu nakotvením nové izolační vrstvy.

 

Výsledná kvalitně provedená sanace s využitím technologií Spiral Anksys® Wool je výhodná po všech stránkách. Je velmi rychlá, nevyžaduje nadstandardní dovednosti či nástrojové vybavení stavební firmy a není nutná demontáž původního zateplovacího systému, tedy ani jeho složitá likvidace, která se může stát vysokou ekonomickou i ekologickou zátěží.

 

 

 

Sanasys DUPLEX

 

Typ kotvy: Spiral Anksys® Wool
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys®Foam SAF3 s protipožární klasifikací B - S1,D0
Typ izolace: EPS/MW + minerální vlna s podélnou orientací vlákna (min. TR10)
Rozsah tl. izolace: od 100 do 230 mm
Kategorie podkladu: A/B/C/E/O/ dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32
Charakteristická únosnost spoje: 0,25 kN bez expanzního terče / 0,60 kN s expanzním terčem
Charakteristická únosnost smykem:

zdvojené izolace 0,15 kN na kotevní místo při posunu 0,60 mm

Bodový prostup tepla: dle způosbu aplikace 0,0003 mW/K (protokol č. 40-16-0035)
Orientační spotřeba kotev SA-W/SM70: min. 6 ks/m2 dle ČSN 73 2902, nebo dle statického posouzení