Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® Wool - základní postup montáže

 

Kotvení technologiemi Spiral Anksys® Wool se provádí nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace MW a zpravidla před provedením základní vrstvy. Délka kotev Spiral Anksys® Wool, jejich počet a rozmístění v ploše tepelně izolačních desek jsou určeny kotvicím plánem, případně projektovou dokumentací konkrétního systému ETICS.

 

1. Předvrtání kotevního místa

Vrtání otvoru přes izolační souvrství se provádí vrtákem o průměru 14 mm. Minimální kotevní hloubka je 60 mm do nosné konstrukce (u dutých materiálů a sendvič. souvrství 80 mm). Specifikace parametrů kotevního místa je obsahem technologického předpisu konkrétního systému.

2. Instalace závrtného modulu SM70

Pro instalaci závrtného modulu SM70 se použije montážní unašeč SMT, který zajišťuje uložení modulu SM70 do patřičné hloubky. Minimální zapuštění závrtného modulu SM70 pod úroveň izolantu je 10 mm.

3. Osazení kotvy SA-W

Pří vkládání kotvy SA-W se použije aplikační přípravek SAT s distančním prstencem, který zajišťuje uložení kotvy do patřičné hloubky. Kotva SA-W prochází závrtným modulem SM70, tak aby lem kotvy SA-W plně dosedl do jádra modulu SM70. Minimální zapuštění kotvy SA-W pod úroveň izolantu je 10 mm.

4. Injektáž kotevního místa

Expanzní výplňová hmota SAF3 se aplikuje ode dna otvoru v nosné konstrukci, kde je pod tlakem směřována první - nejvyšší dávka. Postupným vytažením hadičky (odpovídající délky) musí dojít k injektáži celého kotevního místa, aby byla zajištěna dostatečná expanze. Injektáž kotev Spiral Anksys® Wool se provádí výhradně k tomu určenou expanzní výplňovou hmotou SAF3 dodávanou společností ECORAW®. Aplikační teplota je od +5 °C do +30 C°. Při aplikaci je nutné dodržovat postupy a technologické předpisy udávané v technickém listu hmoty.

5. Finální úprava

Po vyzrátí výplňové hmoty SAF3 (minimální doba 2 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) se provede ořez expanzního přetoku v rovině s plochou izolantu. Aplikaci dalších povrchových úprav je možné provádět po 24 hodinách, kdy dochází k plnému vytvrzení kotevního místa.