Význam a výhody použití technologií Spiral Anksys® Wool

 

Bezpečnost a vysoká životnost izolací

injektovaná kotva = 100% kotvicí účinek
bez závislosti na soudržnosti podkladu
odolnost vůči sání větru, vibracím i zatížení

Jednoduchá a univerzální aplikace

žádné šroubování či zatloukání
zápustná montáž v jednom (žádné zátky)
účinné kotvení na nerovných podkladech

Lepení a kotvení izolací v jediné operaci

eliminace průhybu izolačních desek
samovyrovnávací schopnost
bez rizik vzniku "obálkových efektů"

Jeden princip pro všechny konstrukce

kotvení pro konstrukce A/B/C/E/O (ETAG 004)
pro pórovité či nesoudržné podklady
kotvení v dutých i děrovaných materiálech

Kotvení fasád s vysokým zatížením

certifikováno pro smykové zatížení
přenáší váhu až 20 kg na kotevní místo
pevná fixace i dilatace (odolává vibracím)

Kotvení bez vzniku tepelných mostů

zápustná montáž přímo při aplikaci hmoty
odizolování kotvy expanzního hmotou
kotvení bez bodového prostupu tepla