Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Spiral Anksys® Wool - vývoj a certifikace kotvicí techniky

 

Kotvicí systém Spiral Anksys® Wool je dlouhodobě testován a následně certifikován technickými zkušebními ústavy dle evropský a národních norem pro kotvení tepelně izolačních desek v rámci zateplovacích systémů. Systém Spiral Anksys je certifikován pro kotvení izolací do všech kategorií stavebních konstrukcí dle požadavků ETAG 014 a ETAG 004.

 

 

 

Jsou sledovány vlivy působení teploty a vlhkosti, dlouhodobého zatížení, smykového a kombinovaného namáhání. Systémy Spiral Anksys® Wool jsou testovány dynamickými testy a zkouškami opakovaného (cyklického) namáhání a dále statickou zkouškou pěnovým blokem. V rámci certifikace probíhá ověřování a stanovení únosnosti v jednotlivých materiálech dle ETAG 014 a CUAP 06.01/32.

Odolnost vůči účinkům sání větru

Technologie Spiral Anksys® Wool jsou certifikovány pro kotvení zateplovacích systémů dle ETAG 004 a ETAG 014, přičemž jsou schopny účinně odolávat účinkům sání větru. V této souvislosti jsou testovány na vytažení z konstrukce i protažením izolantem. Systémy Spiral Anksys® Wool jsou v rámci evropské směrnice CUAP 06.01/32 podrobeny také dynamickou zkouškou zatížením větrem (Uplift TEST) dle ETAG 004.

Odolnost vůči cyklickému namáhání - vliv opakovaného zatížení

Kotvicí systém Spiral Anksys® Wool je schopen díky svému principu kombinace lepení a kotvení dosahovat vysoké účinnosti i při opakovaném cyklickém namáhání v rámci dynamických testů. I při 100.000 cyklech kotevní místo pevně fixuje izolant a odolává vibracím i na problematických konstrukcích s vysokou křivostí či nízkou soudržností podkladu. Technologie Spiral Anksys® Wool zajišťují maximální bezpečnost zateplovacích systémů a jejich dlouholetou životnost.

Odolnost vůči smykovému zatížení

Technologie Spiral Anksys® Wool jsou v rámci své certifikace testovány také na smykové a kombinované zatížení. Armovaný spoj založený na kotvě Spiral Anksys® Wool a kvalitní expanzní hmotě Spiral Anksys® Foam (SAF3) odolává smykovému zatížení působící na izolant silou až 250 N na jediné kotevní místo. Tyto parametry umožňují bezpečně fixovat izolační vrstvy i v případě lokálního selhání cementových lepidel.

 

V rámci evropského certifikačního procesu jsou kotvicí systémy dále testovány na odolnost vůči vlivům působení teploty a vlhkosti, stanovení charakteristické únosnosti - vytažení z konstrukce, vlivu působení teplot při aplikaci, požární odolnost a stanovení bodového prostupu tepla.