Spiral Anksys® Wool Foam (SAF3) - expanzní výplňové hmoty pro kotvicí systémy

 

Při aplikaci kotev Spiral Anksys® Wool musí být použita výhradně expanzní výplňová hmota Spiral Anksys® Wool Foam (SAF3) s protipožární klasifikací B s1,d0 dle EN 13501, dodávaná společností ECORAW®. Hmoty SAF3 jsou dlouhodobě vyvíjeny, testovány a certifikovány pro tento účel použití na základě směrnice CUAP 06.01/32 Speciální kotvy pro zateplovací systémy ETICS. Při kotvení se používají kartuše s hnacím plynem bez CFC s trubičkovým aplikátorem, přičemž trubička musí odpovídat délce kotevního otvoru, aby byla zaručena injektáž kotevního místa v celé délce.

 

Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Wool Foam (SAF) mají specifické vlastnosti, jako jsou aplikační teplota, objemová hmotnost, teplotní odolnost, dlouhodobá chemická odolnost, přídržnost k podkladům, pevnostní stabilita a tepelně izolační parametry. Dodávané materiály se vyznačují vynikající vaznou (upevňovací) a vyplňovací schopností, výbornou přilnavostí, vynikajícími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, objemovou stálostí. Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Wool Foam (SAF) jsou nedílnou součástí každé dodávky kotev Spiral Anksys® Wool a záměna za jiné adhezivum je nepřípustná!

 

 

Spiral Anksys Foam

Spiral Anksys® Foam SAF - expanzní hmoty pro kotvení stavebních izolací

 

Název: SAF 3
Evropské technické schválení: ETA 13/0527
Použití: dodatečné kotvení, sanace, zdvojování
Typ konstrukcí: A/B/C/E/O dle ETA 13/0527
Třída reakce na oheň: B dle EN 13501 / S1, D0
Aplikační teplota: +5°C až +30°C
Pracovní teplota láhve: +10°C až +25°C
Teplotní odolnost: -50°C až +100°C
Charakteristická únosnost: 0,90 kN - 0,75 kN dle typu konstrukce
Přídržnost k podkladu: min. 0,04 Mpa
Průměrné protažení izolantem na bázi MW (TR10): 0,75 kN při posunu 2,1 mm
Tepelná vodivost: 0,035 W/m.K
Exspirace: 16 měsíců
Aplikace: trubičkový aplikátor
Technický list: TL/SAF3/2013
Bezpečnostní list: BL/SAF3/2013
Prohlášení shody: PS/SAF3/2013
Objem dózy / balení: 750 ml / 12 ks v kartonové krabici
Vydatnost pøi kotvení: viz. technický list

 

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy. Specifikace týkající se použití, montáže a skladování jsou obsahem příslušného technického a bezpečnostního listu.