Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění pěnového polystyrenu EPS

Upevění pěnového polystyrenu EPS

Pro ETICS z pěnového polystyrenu (EPS), expandovaného polystyrenu (XPS), polyuretanu (PUR), polyisokyanurátu (PIR), fenolické pěny (FP) a dalších izolací s pevností v tahu min. TR 100 kPa se používají injektované kotvy Spiral Anksys® SA bez přídavných modulů. Kotvy SA jsou certifikovány podle platných evropských předpisů s technickým posouzením ETA 18/0965 pro ETICS do tloušťky 300 mm.

 

Mohou být použity v plně lepených nebo částečně lepených systémech ETICS s dodatečným kotvením a plochou lepidla do 40%, nebo v plně kotvených systémech s doplňkovým lepením a plochou lepidla do 20%. Kotvy SA jsou instalovány pomocí aplikačního přípravku SAT a aktivovaný injektáží expanzními hmotami SAF1 nebo SAF3.

 

Návrh a montáž se řídí technickým listem TL_SA_TR100.

Galerie

  • Instalace kotvy SA před injektáží

  • Injektáž na objektu výrobního závodu HELUZ

  • Aplikace expanzní výplňové hmoty SAF1

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm