Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Kotvení minerální vaty MW s TR 10kPa

Kotvení minerální vaty MW s TR 10-15 kPa

Nové zateplovací systémy s deskami na bázi minerální vlny (MW) s podélnou orientací vláken a s pevností v tahu 10 až 15 kPa jsou upevňovány kotvou Spiral Anksys® SA se závrtným modulem SM70.

 

Tyto zateplovací systémy jsou navrženy a certifikovány jako mechanicky upevněné s doplňkovým lepením s deklarací smykové i tahové únosnosti. Injektované kotvy jsou umísťovány ve spárách a v plochách izolačních desek. Kotva Spiral Anksys® SA/SM70 je určena výhradně pro zápustnou montáž s použitím montážního unašeče SMT a aplikačního přípravku SAT.

 

Kotva SA/SM70 je v rámci izolací z minerální vlny aktivována výhradně injektáží protipožárními expanzními hmotami SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít po 24 hodinách.

Montáž se řídí technickým listem TL_SA_SM70_TR10

Galerie

  • Detail kotevního místa SA/SM70

  • Výškový objekt Rožnov pod Radhoštěm

  • Instalace závrtného modulu SM70

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm