Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění izolací stropů

Upevění izolací stropů

Zateplování stropů izolačními deskami z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny může být velice problematické. Riziko nízké přídržnosti lepidel k podkladu a následná destrukce bývá způsobena původními nátěry, malbami, nespecifikovatelnými skladbami stropu a podobně.

 

Řešením je kotva SA s integrovaným modulem PM70. Kotva může být instalována jak povrchově na izolace stropů a plochých střech, tak lze provést montáž přes armovací tkaninu do lepicí stěrky pro zvýšení povrchové únosnosti omítkových vrstev. Vlastní injektáž pak v jediné operaci zajistí kvalitní a profesionální upevnění bez ohledu na rovinnost stropu, výskyt dutin a spár, nebo separujících se vrstev.

Galerie

  • Realizace injektáže v rámci dřevostavby - Zlín

  • Detail koteveního místa při injektáži

  • Založení při zdvojení izolace

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA/PM70

Orientační počet kotev:

4-6 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

50 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm