Spiral Anksys
ECORAW

Systémová školení obchodních týmů

Používání injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.

Společnost ECORAW® v této souvislosti zajišťuje školení způsobilosti k provádění a distribuci technologií Spiral Anksys®.

Školení jsou prováděna ve školícím středisku ECORAW®, případně u akreditovaných systémových partnerů. Na základě dohody je možno provést praktické zaškolení přímo na konkrétních realizacích za účasti aplikačního technika.

Školení provádíme v rozsahu

 

 

Galerie