Spiral Anksys
ECORAW

Produkty | Spiral Anksys® SA

Spiral Anksys® SA
bez přídavných modulů

je základní typ injektované kotvy určené k upevnění tepelně izolačních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu (EPS/XPS), polyuretanu (PUR), polyisokianurátu (PIR), fenolické pěny (FP) a dalších materiálů s pevností v tahu min. 100 kPa, včetně vrstvených izolací typu TWINNER, k podkladům z betonu, plné cihly, děrované cihly, pórobetonu, dřeva, deskových konstrukcí apod.

 

Kotva je dále určena pro dodatečné kotvení v rámci sanací a oprav staticky nestabilních zateplovacích systémů a pro zdvojování izolačních souvrství. Kotva Spiral Anksys® SA je certifikována pro přenos tahového i smykového zatížení ze zateplovacího systému do podkladové konstrukce dle ETA 18/0965.

 

Tělo kotvy Spiral Anksys® průměru 14 mm je vyrobeno z kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu s průměrem 0,63 mm z oceli 11300 podle ČSN 41 1300. Tloušťka pozinkování drátu je min. 30 g/m2. Kotva je zakončena integrovaným plastovým lemem o průměru 19 mm z ABS. Injektáž kotev Spiral Anksys® SA je prováděna výhradně expanzními výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.

 

Soubory ke stažení

 

Technický list

Produktový list

Prohlášení o vlastnostech