Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Servisní kotvení staticky nestabilních ETICS

Opravy a sanace zateplení

Technologie Spiral Anksys® jsou dle evropské směrnice pro injektované kotvení izolačních desek certifikovány mimo jiné pro dodatečné servisní kotvení staticky nestabilních zateplovacích systémů. Kotvicí systémy Spiral Anksys® jsou certifikovány pro smykové a tahové zabezpečení izolačních vrstev a to i v případech, kdy selže původní lepicí vrstva zateplovacího systému, tedy při 0% dodatečné plochy lepení izolantu.

 

Injektovanou montáží lze účinně a vysoce efektivně provádět sanace a opravy zateplovacích systémů, čímž lze obnovit přídržnost rizikových souvrství a prodloužit jejich funkci minimálně na původně stanovenou dobu 25 let.

 

Servisní kotvení technologiemi Spiral Anksys® je úspěšně certifikováno v rámci komplexních systémových řešení největších výrobců zateplovacích systémů.

 

 

Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad s využitím technologií Spiral Anksys® umožní zachování funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, nebo byl poškozen vnějšími vlivy bez rizika škod na majetku a zdraví. Realizace servisního kotvení je prováděna v jedné technologické operaci z povrchu fasády s deklarací nulového bodového prostupu tepla.

 

Funkce oprav a sanace zateplení

 

Galerie

  • Separační testy nestabilních vrstev

  • Sanace štítů panelových domů v Martině

  • Školení sanací v praxi - Nobelova Bratislava

  • Sanační svorky při servisním kotvení

Technická specifikace

Typ kotvy:

podle typu izolace

Orientační počet kotev:

2-6 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm