Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění lamel MW s TR 80kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Nové zateplovací systémy, protipožární pásy a stropní podhledy s lamelami na bázi minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken a s pevnosti v tahu min. 80 kPa jsou upevňovány kotvou Spiral Anksys® SA bez závrtného modulu.

 

Tyto zateplovací systémy jsou navrženy a certifikovány jako ETICS mechanicky upevněné s doplňkovým lepením s deklarací smykové i tahové únosnosti. Injektované kotvy jsou umísťovány v ploše izolačních lamel.

 

Kotva Spiral Anksys® SA je určena výhradně pro zápustnou montáž s použitím aplikačního přípravku SAT. V rámci izolací z minerální vlny je kotva aktivována výhradně injektáží protipožárními expanzními hmotami SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít po 24 hodinách.

Návrh a montáž se řídí technickým listem TL_SA_TR80

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm