Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | PZI - komplexní systémy pro obklady

Technologie PZI
pro ETICS se zatížením obklady

Narůstající požadavky na lícní zatížení zateplovacích systémů navrhováním a realizací obkladů a konstrukcí zvyšují nároky na kotvicí techniku. Schopnost kotvicí techniky přenášet zatížení nejen vůči účinkům větru, ale i vlastní tíhy a povrchového namáhání jsou nutným předpokladem kvalitního provedení a to bez ohledu zda se jedná o izolace z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. Právě tyto nároky na stabilitu zateplovacích systémů (ETICS) se zatížením na líci vyšším než 30 kg/m2 řeší technologie PZI (povrchově zápustná injektáž) společnostiECORAW s.r.o.

 

Jedná se o technologický postup, kdy jsou kombinovány injektované kotvy Spiral Anksys® se zápustnou montáží a kotvy SA/PM70, které jsou instalovány z povrchu přes armovací tkaninu. Tímto postupem nabízíme vysoce profesionální řešení komplexní stability a dlouholeté bezpečnosti zateplovacích systémů s obklady, bez rizik teplených ztrát a kondenzací.

 

Technologický postup PZI kombinující povrchové kotvy SA/PM70 a zápustné kotvy SA a SA/SM70 je určen pro nové zateplovací systémy s izolanty z pěnového polystyrenu (EPS s TR min. 100 kPa a minerální vlny (MW s TR min. 10 kPa), které májí být opatřeny cihelnými , kamennými nebo keramickými obklady s tíhou nad 30 kg/m2 pro EPS a nad 20 kg/m2 pro MW .

 

V první fázi je izolace po nalepení zabezpečena zápustnými kotvami, které jsou injektovány ve spárách izolačních desek. Ve druhé fázi dochází k provedení základní vrstvy, včetně armovací sklotextilní síťoviny, která je následně ještě překotvena z povrchu kotvami SA/PM70. Kotvy SA/PM70 jsou umísťovány v ploše izolačních desek a po vytvrzení lepicího tmelu dochází k jejich injektáži .

Galerie