Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění lamel MW s TR 80kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Nové zateplovací systémy, protipožární pásy a stropní podhledy s lamelami na bázi minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken a s pevnosti v tahu min. 80 kPa jsou upevňovány kotvou Spiral Anksys® SA s integrovaným modulem PM70.

 

Tyto zateplovací systémy jsou navrženy a certifikovány jako ETICS mechanicky upevněné s doplňkovým lepením s deklarací smykové i tahové únosnosti. Injektované kotvy jsou umísťovány v ploše izolačních lamel.

 

Kotva Spiral Anksys® SA/PM70 je určena pro povrchovou montáž s použitím aplikačního přípravku SAT. V rámci izolací z minerální vlny je kotva aktivována výhradně injektáží protipožárními expanzními hmotami SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít po 24 hodinách.

Montáž se řídí technickým listem TL_SA_PM70_TR80.

Galerie

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA/PM70

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 750 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 20 kg na kotvu při posunu do 1 mm