Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Kotvení na nesoudržných podkladech

Kotvení v problematických a nesoudržných podkladech (beton, porotherm)

Při opravách, sanacích a rekonstrukcích starých objektů, historických budov, panelových domů apod. se mohou často objevovat vysoce rizikové podklady. Tyto konstrukce mohou vykazovat množství trhlin, spár či celkovou nesoudržnost s hodnotou menší 80 kPa, která bývá požadována normami pro provádění ETICS.

 

Použití běžných typů rozpěrného mechanického kotvení v takto nesoudržných podkladech je pak vysoce problematické. Injektované kotvení Spiral Anksys® při aplikaci hmoty do kotevního místa spojuje všechny volné části a zároveň se tlakově rozpíná díky expanzi do všech volných prostor, dutin, prasklin či pórovitých struktur stavebních materiálů. Tato skutečnost pak vede k maximální efektivitě kotvení i v podkladech, kde běžné mechanické typy kotvení mohou selhat.

 

Kotvení v dutinových a děrovaných
tvárnicích a cihlách

 

Kotvy Spiral Anksys® jsou certifikovány pro dutinové cihly, tvárnice i pórobetony kategorií C,D,E dle ETAG 014. Charakteristická únosnost se pohybuje v rozsahu 0,75 až 0,90 kN podle typu expanzní hmoty SAF.

 

Změnou efektivní kotevní hloubky do nosné konstrukce lze zvýšit výslednou únosnost injektované kotvy. Tlaková injektáž je vysoce účinná bez ohledu na průměr vývrtu, či zborcení dutin při vrtání. Injektáží dochází ke zpevnění volných částí a nedochází tak k problematickému narušení statické únosnosti zdiva. Vzhledem ke své komplexnosti jsou technologie Spiral Anksys® vhodné jak pro novou výstavbu, tak pro zateplování starších objektů, případně smíšených stavebních konstrukcí.

 

Jeden technologický princip pro všechny kategorie podkladů a aplikací jako je kotvení dřeva do betonu, kotvení příček Porothetm, kotvení rámových konstrukcí apod.

 

 

Galerie

  • Realizace injektáže v rámci dřevostavby - Zlín

  • Detail koteveního místa při injektáži

  • Založení při zdvojení izolace

  • Injektované kotvení v rácmi konstrukcí Velox

  • Injektované kotvení v rácmi konstrukcí Velox