Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění na lehké obvodové pláště (LOP)

Upevění zateplovacích systémů
na lehké obvodové pláště (LOP)

Injektované kotvicí systémy jsou certifikovány mimo zděné a panelové konstrukce také pro deskové konstrukční materiály. Ukotvení izolací lze provádět na sádrovláknité, cementotřískové a překližované desky, dále na desky z orientovaných plochých třísek (OSB) a desky z rostlého dřeva s min. tl. 18 mm. Kotvy Spiral Anksys® lze použít také pro ocelové pozinkované nebo hliníkové plechy s min. tl. 0,60 mm.

 

Technologiemi Spiral Anksys® lze snížit spotřeby lepicích hmot (do 20% plochy izolační desky), čímž snižujeme objem zabudování vlhkosti při montáži, která by negativně ovlivňovala životnost konstrukce. Zároveň lze účinně dilatovat a eliminovat vznik prasklin a trhlin, ke kterým může u dřevěných a lehkých obvodových plášťů docházet.

 

Kotvy Spiral Anksys® mohu být využity také pro upevněni lícních cementových, sádrovláknitých či dřevěných desek, které jsou tímto postupem komplexně spojeny v rámci jediné operace a to bez rizika kondenzace.

Galerie

  • Realizace injektáže v rámci dřevostavby - Zlín

  • Detail koteveního místa při injektáži

  • Detail injektovaného místa

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm