Spiral Anksys
ECORAW

Injektované kotvení | Certifikace injektovaných kotvicích systémů

Certifikace injektovaných systémů

 

Popis výrobku a vymezení jeho použití ve stavbě

 

Obchodní název výrobku:

kotva Spiral Anksys®

Druh výrobku:

Injektovaná kotva pro kotvení tepelně izolačních desek

 

Použití:

Kotva Spiral Anksys® je určená k ukotvení tepelně izolačních desek z pěnové polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), polyuretanu (PUR), polyisokianurátu (PIR), minerální vlny (MW) k podkladu z betonu, plné cihly, děrované cihly, pórobetonu a dřeva v tepelně-izolačních systémech. Kotva je dále určena pro dodatečné kotvení v rámci sanací a oprav stávajících zateplovacích systémů a pro zdvojování izolačních souvrství. Kotva Spiral Anksys® je certifikována pro přenos horizontálního i vertikálního zatížení ze zateplovacího systému do podkladové konstrukce dle ETA 18/0965 a STO č.060_044146.

 

Popis výrobku:

Kotevní těleso Spiral Anksys® SA průměru 14 mm je vyrobeno z kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu s průměrem 0,63 mm z oceli 11300 podle čSN 41 1300. Tlouška pozinkování drátu je min. 30 g/m2. Kotevní těleso Spiral Anksys® je zakončeno integrovaným plastovým lemem průměru 19 mm vyrobeným z ABS. Injektáž kotev Spiral Anksys® SA je prováděna výhradně expanzními výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.

 

Kategorie podkladů:

Kotvy Spiral Anksys® jsou certifikovány pro kategorie podkladků A | B | C | E dle EAD 331433-00-0601, včetně stavebních deskových materiálů v kategoriích: Sádrovláknité desky (EN 15283-2) Cementotřískové desky (EN 634-2) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - (EN 300) Desky z rostlého dřeva Překližované desky (EN 636)

 

Zabezpečení izolací:

Komplexní stabilizace (upevnění) ETICS vůči účinkům sání větru (vodorovné zatížení), silám způsobených vlastní vahou ETICS (svislé zatížení), vlhkostnímu a teplotnímu zatížení, dilatačním pohybům a vibracím, při nerovnosti konstrukcí a v nesoudržných a problematických podkladech.

 

Evropská certifikace:

ETA 18/0965 dle EAD 331433-00-0601 Injected anchor for thermal insulation boards

 

Národní certifikace CZ:

Stavební technické osvědčení č. 060_044146, certifikát č. 204_060_044148

 

Prohlášení o vlastnostech:

POV-SA-18/0965

 

Autorizovaná osoba:

TSUS Bratislava (člen EOTA - OM04) TZUS české Budějovice, TZUS Brno

 

Patentová ochrana:

Mezinárodní patentová ochrana PCT - Patent Cooperation Treaty

 

Školení způsobilosti:

Navrhování a realizace zateplovacích systémů s injektovaným kotvením Spiral Anksys® jsou podmíněny znalostí této specifické technologie. Proto musí být prováděny výhradně osobami s předepsanou kompetencí (autorizované osoby podle zákona 360/1992 Sb. v platném znění). Školení zajišuje držitel certifikací pro injektované kotvicí systémy společnostECORAW s.r.o. nebo výrobce systémů ETICS s injektovaným kotvením. O školení projektanta nebo pracovníka realizační firmy se vydává osvědčení s uvedením jména školené osoby, rozsahu školení a časové platnosti osvědčení.

 

Galerie

  • Smykové testy zdvojených zateplení

  • Smykové testy zdvojených zateplení

  • Destrukční smykový test zdvojených zateplení

  • Stanovení únosnosti v konstrukcích

  • Stanovení únosnosti v konstrukcích

  • Dynamické testy zatížení větrem - UPLIFT TEST

  • Dynamické testy zatížení větrem - UPLIFT TEST

  • Výtažné zkoušky celkového spoje