Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění MW lamel s TR 80 kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Technologický postup PZI kombinující povrchové kotvy SA/PM70 a zápustné kotvy SA je určen pro nové zateplovací systémy s izolanty z minerální vlny s kolmou orientací vlákna (MW s TR min. 80 kPa), které májí být opatřeny cihelnými , kamennými nebo keramickými obklady s tíhou nad 30 kg/m2.

 

V první fázi je izolace po nalepení zabezpečena zápustnými kotvami SA, které jsou injektovány v ploše izolačních lamel. Ve druhé fázi dochází k provedení základní vrstvy, včetně armovací sklotextilní síťoviny, která je následně ještě překotvena z povrchu kotvami SA/PM70.

 

Kotvy SA/PM70 jsou umísťovány v ploše izolačních desek a po vytvrzení lepicího tmelu dochází k jejich injektáži.

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA a SA/PM70

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm