Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Upevnění konstrukcí na desky MW

Upevnění konstrukcí na desky MW

Účinnost kotvicího systému Spiral Anksys® nabízí široký rozsah aplikací nejen při kotvení izolačních materiálů. Technologie Spiral Anksys® jsou dlouhodobě využívány také při kotvení dřevěných rámových konstrukcí, provětrávaných fasád a architektonických profilů, jako jsou šambrány, římsy a bosáže.

 

V jediné technologické operaci dochází k ukotvení konstrukcí a jejich pevné fixaci v požadované poloze a to bez tepelných mostů a rizika kondenzace na povrch fasády. Celý kotevní spoj je konstrukčně samonosný a navíc je schopen účinně dilatovat. Injektovaný způsob montáže není nijak vázaný na stav podkladu, jeho soudržnost či rovinnost.

 

Technická specifikace

Typ kotvy:

Spiral Anksys® SA

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm